Karlovačka županija osniva Lokalnu akcijsku grupu za slatkovodno ribarstvo

FLAG

U karlovačkom slatkovodnom akvariju Aquatici, danas je potpisan Sporazum za formiranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu. Sporazum su zajednički potpisali županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, ravnatelj Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Vilko Klasan te predstavnici LAG-ova Frankopan, Petrova gora i Vallis Colapis, uz nazočnost predstavnika Ministarstva poljoprivrede.

Tom je prigodom županica Martina Furdek Hajdin je izjavila:

"Karlovačka županija podupire rad svojih LAG-ova, te im želi pomoći u njihovom radu. Ovo je pak jedna nova komponenta koja je ono nešto što u Hrvatskoj još nismo imali, a to je slatkovodno ribarstvo i slatkovodne ribe. Ovo je početak puta k osnivanju novog FLAG-a koji bi ujedinio naša tri. Naime, u našoj županiji postoje kapaciteti i potencijali, postoje ribogojilišta, no taj potencijal je znatno veći. Da oni ne bi samostalno lutali, i prolazili svatko jedan isti put i prema uzgoju i prema tržištu mi želimo njih ujediniti. Naravno da to nisu samo ribogojilišta, ribnjaci, imamo i respektabilne prerađivače ribe, a ujedno imamo i znanstvene institucije, dakle jedan široki spektar aktivnosti je moguć kroz ovaj FLAG."

U ovom slučaju će Karlovačka županija biti koordinator Inicijalnog odbora, s ciljem koordinacije regulativne procedure te kao potpora idejama i naporima koji dolaze iz realnog sektora.

Ravnatelj Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Vilko Klasan je rekao da je JURRA odmah podržala ovu inicijativu u nadi da će ona jedan neiskorišteni resurs slatkovodne ribe što bolje iskoristi.

Potpredsjednik LAG-a Petrova gora Perica Matijević podržao je inicijativu jer postoji ogroman potencijal te je šteta to ne iskoristiti.

Predsjednik LAG-a Frankopan Nenad Janković je kazao da kao LAG obuhvaćaju dvije županije, u ovom slučaju i Ličko-senjsku, jer on dolazi iz Otočca, a obje ove županije obiluju potencijalima za slatkovodno ribarstvo. U cijelu priču se jako dobro uklapa i Zavod za praćenje riječnih riba i rakova koji djeluje u Otočcu i može pružiti znanstvenu podršku.

U ime LAG-a Valis Colapis njegov predsjednik Damir Mateljan je pozdravio ovu inicijativu u uvjerenju da će ona pomoći održivosti ruralnoga prostora.

Lokalne akcijske grupe, odnosno FLAG-ovi na obalnom području do sada, a u buduće i na kopnenom području, jedni su od glavnih pokretača razvoja lokalne jedinice i osiguranja opstojnosti našeg ruralnog prostora te osiguranja inicijativa i projekta koji su bitni za razvoj lokalne zajednice, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek i nastavio:

"U proteklom razdoblju mi smo za naše LAG-ove iz programa ruralnog razvoja osigurali 2,8 posto omotnice koja je bila na raspolaganju u periodu od ’14. do ’20. godine, što je iznosilo nešto više od 500 milijuna kuna. U prijelaznom razdoblju smo taj postotak povećali na 5 posto te smo dodatno dodijelili 251 milijun kuna što sve zajedno iznosi više od 750 milijuna kuna. To su novci za projekte, prije svega one koje raspisuju LAG-ovi kao i potpora njihovu daljnjem razvoju. Sveukupno su LAG-ovi temeljem tih financijskih sredstava raspisali nešto više od 300 natječaja i nešto više od 2,5 tisuće konkretnih projekata iz svega toga je financirano. Čeka nas i buduće razdoblje. Odlučili smo u našem strateškom planu kojeg sada pripremamo osigurati i dalje 5 posto omotnice, što će biti veliki dio kolača koji je ukupne vrijednosti nešto više od 3,5 milijarde eura. U sklopu Fonda za pomorstvo i ribarstvo na raspolaganju će biti nešto više od 300 milijuna kuna. I kada ova inicijativa urodi plodom bit će omogućeno financiranje i tih projekata. Okolnosti u ovom segmentu su potpuno drugačije od onih koje imaju naši FLAG-ovi koji su formirani na obali. Na kopnu ima puno potencijala, a upravo ovakve inicijative uz stručnu i političku podršku će i zaživjeti", zaključio je Tušek.

Uprava za ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, koja je nadležna za ovaj sektor, priprema svu potrebnu dokumentaciju i procedure kako bi bili odobreni novi FLAG-ovi  te kako bi se mogle izraditi njihove strategije.

Treba još istaknuti da je najveći dio pripreme sporazuma ispred LAG-a Vallis Colapis odradio, voditelj projekta Milan Medić, dok je suradnik na projektu bio Igor Kuštreba.