Predstavljen Proračun Karlovačke županije za 2022.godinu

proracunŽupanica Martina Furdek-Hajdin i pročelnica UO za financije Maria Stojković predstavile su danas osnovne karakteristike Proračuna Karlovačke županije za 2022.godinu. Proračun Karlovačke županje za 2022.godinu planira se u iznosu od 1.242.400.000,00 što je za 5,5 posto veći iznos u odnosu na trenutno važeći Proračun. Proračun je temeljni financijski i pravni akt  ustanove, u ovom slučaju Karlovačke županije u kojem se nalaze svi planirani rashodi za određeno vremensko razdoblje, konkretno za 2022.godinu. U dosadašnjoj financijskoj perspektivi su ugovoreni na području Karlovačke županije projekti u vrijednosti većoj od 3 milijarde kuna te se time Karlovačka županija nalazi na sredini ljestvice po uspješnosti svih županija RH u povlačenju europskih sredstava. 

Kako je istaknula županica Martina Furdek-Hajdin strateški ciljevi planirane politike imaju tri najvažćnije okosnice: "Na prvom mjestu je oživaljavanje i održiv razvoj ruralnog područja koje se ponajviše zasniva na razvoju poljoprivrede te na razvoju ruralnog turizma. Na drugom jestu je stvranje radnih mjesta i unaprjeđenje kvalitet života  što su osnovni preduvjeti koje želimo ostvariti našim stanovnicima, ali i onima koji bi se eventualno željeli doseliti u Karlovačku županiju. Treći cilj je održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem županije .Ono što želimo je da svaki građanin, posebno mladi ljudi u Karlovačkoj županiji pod boljim okolnostima mogu stvoriti svoj stan ili kuću koja će postati njihov dom i mjesto u kojem će formirati svoju obitelj."

Pročelnica UO za finacije Maria Stojković predstavila je okosnice Proračuna za 2022.godinu istaknuvši kako je riječ o konsolidiranom proračunu što znači da uključuje izvorni Proračun županije , ali i vlastite i namjenske prihode i rashode svih proračunskih korisnika. Velika prednost Karlovačke županije je činjenica da Županija nije kreditno zadužena  što predstavlja  dodatni generator kod povlačenja EU sredstava u narednom razdoblju. Okosnice Proračuna za 2022.godinu su: nova EU financijska perspektiva 2021.-2027., redovito podmirivanje svih ugovornih obveza, osiguranje sredstava za prioritetne kapitalne projekte koji pridonose gospodarskom razvoju, sigurna i pametna županija, unaprjeđenje gospodarstva, poljoprivrede, lovstva i turizma, poticanje demografske obnove, socijalna skrb iznad standarda i ulaganja u nadstandard školskih i zdravstvenih ustanova.

Karlovačka županija iz svojih izvornih prihoda  u sljedećoj godini  56 posto sredstava  usmjerava u programe i projekte koji imaju razvojni karakter. Na predstavljanju proračuna sudjelovala je i zamjenica županice Vesna Hajsan-Dolinar te pročelnik Ureda županice Branko Zoretić