Vijesti     -     Kontakti

Vijesti

Sve novosti vezane za aktivnosti Karlovačke županije.

Poliklinika SUVAG Karlovac obilježila 20 godina rada

suvag

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac u četvrtak je, 18. ožujka, svečano obilježila 20 godina rada. U nazočnosti županice Karlovačke županije Martine Furdek Hajdin, njene zamjenice Vesne Hajsan Dolinar, gradonačelnika Grada Karlovca Damira Mandića i drugih uzvanika iz zdravstenog sustava Karlovačke županije, goste je pozdravila ravnateljica ove ustanove Vesna Pavlačić. Tom je prigodom nazočne upoznala s povješću i radom SUVAG-a te naznačila daljnje planove rada. U ustanovi danas radi 22 djelatnika, od čega 14 logopeda, psiholog, edukacijski rehabilitator, kineziterapeut, fizioterapeut - senzorni terapeut te medicinska sestra. Godišnje rade s preko 1500 korisnika. Svojim radom ustanova pokriva područje cijele Karlovačke županije te dio susjednih županija, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Ličko-senjske i Primorsko-goranske. Od srpnja 2020. godine SUVAG je započeo radom i u Ambulanti Slunj, u okviru Doma zdravlja Slunj, kako bi bili dostupniji pacijentima s ovog dijela županije te im tako smanjili troškove i poboljšali terapiju. Uz medicinsku rehabilitaciju u ustanovi je organiziran i rad s grupom djece s motoričkim i jezično-govornim teškoćama. Rad grupe već je 13 godina financiran od strane Karlovačke županije.

Županica Martina Furdek Hajdin je, uz čestitke na obljetnici, zahvalila na vrijednom radu djelatnika ustanove.

Moram posebno naglasiti da je važna briga o djeci koja sad imaju uvijete da ranom dijagnostikom i rehabilitacijom do trenutka polaska u školu mogu zaista stasati u djecu koja mogu kvalitetno pratiti nastavni program. To je upravo prava važnost SUVAG-a, istaknula je županica Furdek Hajdin.

Posebno je pohvalila program rada SUVAG-a u Slunju kojim je cijelom ovom kraju osigurana usluga koju do sada nisu imali na svome području. To će znatno olakšati i djeci i roditeljima odlaske na terapiju. Dobar je to primjer mjere koja može izravno djelovati na poboljšanje loše demografske slike slunjskog kraja. Županica je naglasila stalnu skrb Karlovačke županije za SUVAG te financijsku potporu koju SUVAG redovito dobiva od Županije. Prati se rad ove ustanove, tako i daljnji planovi razvoja, pe će i investicija proširenja koja slijedi imati potporu Karlovačke županije. 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost